Upis objekta u katastar

Ispis
PDF
Što je upis objekta?

Upis / uplana objekta je postupak kojim se evidentira objekt na katastru i u zemljišnoj knjizi. Svaki vlasnik izgra?ene nekretnine ima zakonsku obvezu evidentirati objekt u katastru i zemljišnoj knjizi.

Zašto se objekti moraju evidentirati u katastru i zemljišnoj knjizi?

Objekt je vano evidentirati zbog:

 • rješavanja imovinsko-pravnih odnosa
 • kupnje ili pridaje nekretnine ('?isti' papiri)
 • legaliziranja objekta
 • etairanja objekata
 • hipoteke
Elaborat upisa objekta

Da bi se objekt evidentirao u katastru i zemljišnoj knjizi, geodetski stru?njak mora izraditi geodetski elaborat za evidentiranje podataka o gra?evinama.

Geodetskim elaboratom se na ?esticu zemlje ucrtava postoje?i objekt na toj ?estici izgra?en te time ?estica prelazi iz ?estice zemlje u ?esticu zgrade zajedno sa pripadaju?om joj površinom.

Postupak upisa gra?evine

Nakon što se predmetna parcela s pripadaju?im objektom snimi, dobiveni podaci se kompjuterski obra?uju u CAD programima. Prilikom formiranja geodetskog elaborata iskazuje se površine pod objektom i dvorištem. Izra?eni elaborat se predaje na pregled i ovjeru u katastar. Nakon pregleda, katastar ovjerava geodetski elaborat i provodi promjene u katastarskom planu i operatu – evidentira novonastalo stanje.

Prijavne listove za zemljišnu knjigu, koji su sastavni dio geodetskog elaborata, Ured za katastar po protokolu šalje na grunotvnicu (zemljišnu knjigu). Prijavnim listovima se evidentiraju promjene na predmetnim parcelama u zemljišno-knjinom odjelu Op?inskog suda te se stanje na katastru uskla?uje sa stanjem na zemljišniku. Geodetskim elaboratom upisa objekta vlasni?ko stanje se ne mijenja.

Koji su dokumenti potrebni prilikom evidentiranja objekta u katastru i zemljišnoj knjizi?

Za izradu geodetskog elaborata za evidentiranje podataka o zgradama potrebni su slijede?i dokumenti:

 • kopija katastarskog plana
 • izvadak iz zemljišne knjige – vlasni?ki list
 • posjedovni list
 • dokaz o legalnosti objekta
Kojim aktom se dokazuje legalnost objekta?

Da bi objekt evidentirali u katastru i zemljišnoj knjizi, objekt mora biti legalan. Ovisno o vremenu gra?enja objekta, postoji više na?ina na koji se dokazuje legalnost:

 • objekti izgra?eni do 15. velja?e 1968. godine – smatraju se izgra?enima na temelju pravomo?ne gra?evinske dozvole. Potrebno je pribaviti dokaz da su objekti tada gra?eni.

  Katastra izdaje uvjerenje o starosti gra?evine što se smatra dokazom da je neki objekt izgra?en do 15. velja?e 1968. godine.

  Ako katastar ne raspolae potrebnim podacima, uvjerenje o vremenu gra?enja gra?evine moe izdati nadleno upravno tijelo na temelju geodetskog snimka stvarnog stanja objekta i kopije katastarskog plana s ucrtanim objektom što se prilae zahtjevu.

  Za ove objekte se ne izdaje uporabna dozvola.

 • objekti izgra?eni temeljem gra?evinske dozvole izdane do 19. lipnja 1991. godine – za upis u katastar je potrebna pravomo?na gra?evinska dozvola i potvrda da u vezi s tom gra?evinom nije u tijeku postupak gra?evinske inspekcije.

  Za ove objekte se ne izdaje uporabna dozvola.

 • objekti izgra?eni temeljem gra?evinske dozvole izdane od 20. lipnja 1991. do 1. listopada 2007. godine - nadleno upravno tijelo izdaje uvjerenje za uporabu kojim se utvr?uje da je gra?evina izgra?ena u skladu s gra?evinskom dozvolom u pogledu vanjskih gabarita i namjene.
 • za objekte izgra?ene nakon donošenja novog Zakona o prostornom ure?enju i gradnji, koji se primjenjuje od 1. listopada 2007. godine, potrebna je uporabna dozvola (za objekte za koje se izdaje gra?evinska dozvola), ili završni izvještaj nadzornog inenjera o izvedbi zgrade (za objekte za koje se izdaje rješenje o uvjetima gra?enja-zgrade do 400 m2 i poljoprivredne zgrade do 600 m2).
Potrebni dokumenti ne smiju biti stariji od 6 mjeseci.
Za sve dodatne informacije i pitanja moete nam se javiti bez obaveza, a mi ?emo Vam u kratkom odgovoriti.

Tko je online?

Trenutno aktivnih Gostiju: 7