Posebna geodetska podloga

Ispis
PDF
Što je posebna geodetska podloga, skra?eno PGP?

Posebna geodetska podloga je topografski prikaz s uklopljenim katastarskim planom izra?ena u odgovaraju?em mjerilu i ovjerena od nadlenog tijela za dravnu izmjeru i katastar nekretnina.

Namjena posebne geodetske podloge

Posebna geodetska podloga se naj?eš?e izra?uje u svrhu isho?enja dozvola za gradnju te je prvi korak koji moramo poduzeti ako planiramo izgradnju objekta na ?estici.

Sadraj posebne geodetske podloge

Na posebnoj geodetskoj podlozi prikazano je stvarno stanje na terenu, što je arhitektima vrlo vano prilikom projektiranja. Geodetskom podlogom su tako prikazani objekti na terenu, granice kultura, putevi i ceste, te najvanije - me?e predmetne ?estice, pri ?emu je vano nazna?iti radi li se o eljeznoj ogradi, ici, betonskim stupovima itd..

Jedna od najvanijih informacija koju posebna geodetska podloga prua je svakako visinska konfiguracija terena, koja se moe prikazati slojnicama ili kotama (to?kama s pridruenom visinom).

Prilikom projektiranja, arhitektu je vano znati radi li se o brdovitom podru?ju ili ravnici – što je informacija koju katastarski plan ne prua.

Problemi koji se se mogu pojaviti bez posebne geodetske podloge

?este su situacije da katastarski plan (koji se za odre?eno podru?je na zahtjev moe zatraiti u nadlenom katastru) ne prati aurno promjene na zemljištu.

Tako je mogu?e da ono što kopija katastarskog plana koju dobijete u katastru prikazuje jednostavno ne postoji na terenu (npr. objekti davno srušeni) ili obrnuto, na terenu postoji objekt ili ?ak put, a na katastarskom planu nije prikazan.

Baš iz tog razloga, zakonom je kao obveza uvedena prije svega izrada Posebne geodetske podloge.

Rezultat – ovjerena posebna geodetska podloga

Ovlaštena geodetska tvrtka koja posebnu geodetsku podlogu izra?uje za Vas, duna ju je ovjeriti u nadlenom katastarskom uredu te Vam uru?iti minimalno jedan ovjereni

Tko je online?

Trenutno aktivnih Gostiju: 2