Ispis
PDF
Što je etairanje?

Etairanje je postupak kojim uspostavljate vlasništvo nad to?no odre?enim dijelom zgrade, tj. nad Vašim stanom i njemu pripadaju?ih dijelova.

Uspostavljeno vlasništvo moete upisati u zemljišne knjige.

Ukoliko ste vlasnik stana u nekoj zgradi koja nije etairana, Vi ste ustvari vlasnik jednog nedefiniranog dijela te zgrade. 

Kao suvlasniku zgrade (tj. vlasniku stana) pripada Vam udio u zajedni?kim prostorijama zgrade (podrumski dio, garaa, tavanski dio zgrade) i dio zemljišta na kojem je izgra?ena zgrada u kojoj se nalazi Vaš stan.

Ukoliko ne etairate svoj stan, ne?e biti potpuno jasno koji je dio zgrade u Vašem vlasništvu.

Zbog ?ega je potrebno etairati stan?

Jedini pravni dokaz o tome da ste Vi vlasnik stana, poslovnog prostora ili neke druge nekretnine je izvadak iz zemljišnih knjiga, tj. gruntovnice.

 Stanovi, garae, poslovni prostori i sl. ne mogu se upisati u zemljišnu knjigu dok zgrada nije etairana. 

Ako ste vlasnik stana u zgradi koja nije etairana, postoji mogu?nost da je Vaša dokumentacija o vlasništvu dostupna u tzv. knjizi poloenih ugovora.

Ukoliko provedete postupak etairanja, mo?i ?ete provesti sljede?e radnje:

 • dobivanje hipotekarnog kredita
 • kupnju, odnosno prodaju nekretnina
 • diobu obiteljskih nekretnina
 • ostavinsku diobu
 • utvr?ivanje udjela pojedinih suvlasnika u troškovima upravljanja i odravanja objekta
Što sve moete etairati?

Etairati moete obiteljske ku?e sa 2 i više stanova, kao i ve?e ili velike zgrade sa stotinama stanova.

Postupak etairanja moete provesti nad svim posebnim cjelinama u zgradi:

 • stanovi
 • poslovni prostori
 • garae
 • parkirna mjesta
 • kao i pripadaju?i dijelovi tim posebnim cjelinama (otvoreni balkoni, terase, podrumske ili tavanske prostorije, ku?ni vrtovi i ostalo)

Sve navedene cjeline moete upisati u zemljišne knjige (uknjiiti) kao svoje vlasništvo.

Od ?ega se sastoji elaborat etairanja?

Na Vaš zahtjev ovlaštene osobe ?e Vam napraviti potreban elaborat koji mora imati sljede?e elemente:

 • tabelarni prikaz vrste i veli?ine prostora
 • tabelarni prikaz vlasništva posebnih i zajedni?kih dijelova zgrade
 • prijedlog razdiobe posebnih i zajedni?kih dijelova zgrade
 • prijedlog razdiobe gra?evinskog zemljišta predmetne nekretnine s obzirom na udjele u vlasništvu na posebnim dijelovima nekretnine
 • grafi?ki dio elaborata s ozna?avanjem pojedinih posebnih dijelova nekretnine te vlasništva na pojedinom dijelu nekretnine, te
 • prijedlog upisa u zemljišne knjige

Tko je online?

Trenutno aktivnih Gostiju: 3